Blog

ICCI 2016

ICCI 2016

27-29 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek ICCI-2016, 22. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı’nda ARKE ENERJİ SİSTEMLERİ olarak 10 nolu salon B-108 nolu stand’ta yer aldık.

Yazı Detay
Hastane Kojenerasyon Uygulamaları

HASTANE KOJENERASYON UYGULAMALARI

Yaşamımızın vazgeçilmez parçası olan hastanelerin verdiği hizmet seviyesi ile paralel olarak sağladığı iç hava kalitesinin elde edilmesi enerji harcamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hastanelerin ısıtma-soğutma ile elektrik tüketimi ihtiyaçları, gaz motorlu kojenerasyon ünitelerinin sağladığı kullanılabilir elektrik ve ısı enerjisi oranlarına uygun paralellik göstermektedir. Hastaneler bu açıdan kojenerasyon uygulamaları için en uygun tesislerin başında gelmektedir.

Yazı Detay
Kojenerasyon Kapasite Seçimi Optimizasyonu

KOJENERASYON KAPASİTE SEÇİMİ OPTİMİZASYONU

Kojenerasyon sistemlerinin doğasından gelen belirli bir kapasite aralığında çalışma zorunluluğu ile özellikle hastane, otel, alışveriş merkezi, iş merkezleri gibi hizmet binalarının gün içi ve mevsimsel etkilere bağlı olarak elektrik, soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi; sistem kapasitesinin belirlenmesinde optimizasyon yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Yazı Detay
Alışveriş Merkezleri Trijenerasyon Uygulamaları

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TRİJENERASYON UYGULAMALARI

Sosyal yaşamımızın vazgeçilmez parçası haline gelen alışveriş merkezlerinin verdiği hizmet seviyesi ile paralel olarak sağladığı iç hava kalitesinin elde edilmesi enerji harcamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Alışveriş merkezlerinin ısıtma-soğutma ile elektrik tüketimi ihtiyaçları, gaz motorlu kojenerasyon ünitelerinin sağladığı kullanılabilir elektrik ve ısı enerjisi oranlarına uygun paralellik göstermektedir. 

Yazı Detay
Toplu Konutlarda Kojenerasyon Uygulamaları için Alternatif Yaklaşımlar

TOPLU KONUTLARDA KOJENERASYON UYGULAMALARI

03 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan “Lisanssız Elektrik Üretme Yönetmeliği” ile sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon sistemi kuran gerçek ve tüzel kişilere lisans alma ve şirket olma muafiyeti getirilmiştir. Böylece vakıfların, toplu konutların, kamu kuruluşlarının, küçük ve orta büyüklükte faaliyet gösteren tesislerin kojenerasyon sistemi kurmalarında kolaylıklar sağlanmıştır.

Yazı Detay